Aatteella

Aatteella sinut kohdaten

Alexander-tekniikkaa ja tulkkausta Kuopiossa

Susanna ohjaa käsillään harmaapaitaista mieshenkilöä. Susannan käsi on kevyesti miehen niskan päällä. Taustalla näkyy tauluja, pianon päällä on kukkia.

Alexander-tekniikka

Alexander-tekniikka on oppimismenetelmä, jonka avulla voi purkaa haitallisia tottumuksia ja näin parantaa kehotietoisuutta ja itsensä tuntemista. Kehon ja mielen tottumukset kehittyvät usein ajan myötä huomaamatta ja voivat aiheuttaa monenlaisia kipuja ja jännityksiä tai stressiä. Alexander-tekniikan opettajana haluan antaa asiakkailleni mahdollisuuden oppia menetelmän, jonka avulla he voivat saada paremman elämänlaadun. Alexander-tekniikkaa voi oppia joko yksityistunneilla tai kurssilla.

Lähikuva tulkin viittovista käsistä.

Tulkkaus

Viittomakielen tulkki on tulkkauksen ja kääntämisen, vuorovaikutuksen ja kielellisen saavutettavuuden asiantuntija. Tulkkina toimin tasaveroisen kommunikaation ja vuorovaikutuksen mahdollistajana erilaisissa tilanteissa asiakkaan koko elämänkaaren aikana. Tulkkaustilanteessa asiakkaitani ovat kaikki tilanteessa eri tavoin kommunikoivat. Minulle on tärkeää tehdä yhteistyötä kaikkien alan toimijoiden kanssa. Noudatan viittomakielen tulkkien ammattieettistä säännöstöä ja olen vaitiolovelvollinen.

Aatteella Oy:n yrittäjä

Olen Susanna Sillman, kuopiolainen Aatteella Oy:n yrittäjä. Perustin Aatteella Oy:n vuonna 2022 yhdistääkseni kaksi osaamisalaani yhteen yritykseen. Olen toiminut viittomakielen ja kuurosokeiden tulkkina jo vuodesta 1991 ja kirjoitustulkkina vuodesta 2016. Valmistuin Alexander-tekniikan opettajaksi vuonna 2022.
Haluan tehdä työtä aatteella, kohdaten jokaisen ihmisen yksilönä. Huomioin ihmisten elämäntilanteen ja heidän tarpeensa ja toiveensa. Minulle tärkeitä arvoja ovat eettisyys, luottamus, vastuullisuus ja välittäminen.

Aattella, sinut kohdaten

Blogi
×