Aatteella

Tulkkausta eettisesti aatteella

Tulkkaus

Aatteella Oy tarjoaa tulkkausta viittomakielellä, viitotulla puheella ja eri kuurosokeiden kommunikaatiomenetelmillä sekä kirjoitustulkkausta. Aatteella Oy:n yrittäjä Susanna Sillman on kouluttautunut viittomakielen tulkiksi ensimmäisen kerran vuonna 1991 Pohjois-Savon kansanopistossa. Hän täydensi opintojaan Helsingin Humanistisessa Ammattikorkeakoulussa suorittamalla Tulkki AMK tutkinnon vuonna 2016 ja Tulkki YAMK tutkinnon vuonna 2017. Kirjoitustulkkaukseen hän sai koulutuksen AMK-opintojensa yhteydessä 2016.

Heidi Oinonen

(sijaisena 27.5.-24.7.24)

Tulkki AMK 2023

Asiakasryhmät:

 • viittomakieliset
 • kuulonäkövammaiset
 • kuuroutuneet
 • huonokuuloiset

 

Kielet:

 • suomi
 • suomalainen viittomakieli

 

Menetelmät:

 • suomen kielen mukaan viitottu puhe
 • puheen toisto
 • taktiili viittominen
 • viittominen kapeaan näkökenttään
 • opastus ja kuvailu

 

Oma kokemus / kiinnostus:
Partio, jalkapallo, leirit, retket, ulkoilu, leivonta

Susanna Sillman

(poissa 27.5.-24.7.24)

viittomakielen tulkki 1991
tulkki AMK 2016
kirjoitustulkki 2016
tulkki YAMK 2017
Alexander-tekniikan opettaja 2022

Asiakasryhmät:

 • viittomakieliset
 • kuulonäkövammaiset
 • kuuroutuneet
 • huonokuuloiset

 

Kielet:

 • suomi
 • suomalainen viittomakieli
 • englanti
 • ruotsi
 • skandinaviska

 

Menetelmät:

 • suomen kielen mukaan viitottu puhe
 • kirjoitustulkkaus
 • puheen toisto
 • taktiili viittominen
 • viittominen kapeaan näkökenttään
 • opastus ja kuvailu
 • haptiisit ja sosiaaliset pikaviestit

 

Opiskelutulkkauskokemus: 

Sosionomi, lähihoitaja, viittomakielenohjaaja, hyvinvointiteknologia-asentaja, autoala, IT-ala, yrittäjäkurssi, siivousala, talouskoulu, käsityöala, lukio.

Oma kokemus / kiinnostus:

Ortodoksiset tilaisuudet, matkat, johtaminen ja kehittäminen, koirat ja koiraharrastukset, avantouinti, jooga, laskettelu, leirit ja kurssit, retkeily, ruoanlaitto, musiikki, mökkeily, Alexander-tekniikka, käsityöt, veneily, vegaanisuus, ekologisuus, vaihtoehtoiset hoitomuodot, kulttuuri ja taide, Pohjoismaat.

Susannan työkokemus tulkkina

Työssäni olen toiminut erilaisissa tehtävissä freelance-tulkista esimiestehtäviin ja yrittäjään. Tulkkina minulla on laaja kokemus erilaisista tilanteista. Asiakaskuntaani on kuulunut viittomakielisiä, huonokuuloisia, kuuroutuneita sekä kuurosokeita. Erityisesti nautin työstä kuurosokeiden parissa. Hallitsen kuvailun, opastuksen sekä sosiaaliset pikaviestit. Osaan myös vanhat sormiaakkoset.


Olen asunut Ruotsissa 4 vuotta 90-luvun lopulla, ja puhutun ruotsin kielen lisäksi osaan ruotsalaisen viittomakielen alkeet. Tuona aikana työskentelin kuurosokeiden parissa, joten minulla on vahva osaaminen kuurosokeiden kanssa työskentelyssä.


Etätulkkausta olen tehnyt jo sen ensikokeiluista alkaen 2000-luvun alusta. Nykyään tekniikka on kehittynyt ja monipuolistunut ja etätulkkaus on arkipäivää monille asiakkaille sekä tulkeille.

Tulkin etiikka

Tulkin etiikka on lähellä sydäntäni ja olen perehtynyt siihen eri näkökulmista kahdessa ammattikorkeakoulun opinnäytetyössäni. Ensimmäisessä tutkin etiikkaa kuurosokean asiakkaan näkökulmasta ja toisessa tulkin näkökulmasta. Haluan toimia työssäni eettisesti ja kaikki tulkkaustilanteen osapuolet huomioiden.

Eettisyys tarkoittaa minulle sitä, että valmistaudun huolellisesti työhön ja toimin tulkkaustilanteessa siihen sopivalla tavalla. Peilaan työtilanteita jälkikäteen ja pyrin oppimaan tekemistäni virheistä. Olen puolueeton, vaitiolovelvollinen ja solidaarinen ammattikuntaani kohtaan.

Pidän koulutuksia tulkin etiikasta tulkeille ja tulkkiopiskelijoille. Mikäli haluat pohtia tulkin eettisiä ongelmatilanteita eri näkökulmista, tulen mielelläni pitämään etiikkapajaa yritykseesi. Pyydä tarjous!

Kelan sopimuskumppani

Tulkkauspalvelu perustuu lakeihin, joiden perusteella kuulo- ja kuulonäkövammaisilla on oikeus yhteiskunnalliseen osallistumiseen tulkkauksen avulla. Kela järjestää lakisääteistä vammaisten tulkkauspalvelua. Aatteella Oy on Kelan sopimuskumppani Keskisellä alueella ja ulkomailla 1.11.2022 alkaen ja tuottaa vammaisten tulkkauspalvelua Kelalle vuoden 2023 alusta alkaen. Yritys tarjoaa tulkkauspalvelua myös muille tahoille. Yrityksen toimialue on pääasiassa Pohjois-Savo, mutta tulkin voi tilata myös muualle Suomeen ja ulkomaille.

Vammaisten tulkkauspalvelun asiakkaat tekevät tulkkitilauksen Kelan Vammaisten tulkkauspalvelukeskukseen, yhteystiedot löydät Kelan sivuilta: https://www.kela.fi/vammaisten-tulkkauspalvelu-yhteystiedot. Hätätilanteessa, Kelan kiinni ollessa voi ottaa suoraan yhteyttä tulkkiin.

Kansaneläkelaitoksen logo
×