Aatteella

 1. Rekisterinpitäjä
  Nimi: Aatteella Oy
  Y-tunnus: 3308788-6
  Puhelinnumero: 050 377 5623
  Sähköpostiosoite: susanna@aatteella.fi
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
  Yritys: Aatteella Oy
  Nimi: Susanna Sillman
  Puhelinnumero: 050 377 5623
  Sähköposti: susanna@aatteella.fi
 3. Rekisterin käyttötarkoitus
  Kerättäviä henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon asiakkaan kanssa, asiakassuhteen hallintaan, palveluiden järjestämiseen, laskutukseen, markkinointiin ja tilastointiin.
 4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
  Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisterissä käsitellään vain tarpeellisia henkilötietoja, kuten henkilön/yrityksen nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä mahdollisia muita asiakkaan suostumuksella kerättyjä tietoja.
 6. Tietojen säilytysaika
  Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakassuhteen hallintaan, laskutukseen, markkinointiin tai sopimuksen tekemiseksi.
 7. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.
 8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan luvuottaa lain vaatimusten mukaisesti ja jos henkilötietojen luovuttaminen on pakollista rekisteröityjen etujen ja oikeuksien toetutumista varten. Tiedot luovutetaan aina tietoturvallisesti.
 9. Evästeiden (cookies) käyttö
  Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.
  Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
  On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.
 10. Rekisterin suojaus
  Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
  Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
  Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Kaikkien asiakirjojen säilytys tapahtuu lukituissa tiloissa.
 11. Automaattinen päätöksenteko
  Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.
 12. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Rekisteriseloste on laadittu 27.10.2022

×